FINALNI PROGRAM

Finalni program obuhvaća tematske blokove koji će se tijekom dva dana Foruma (21. i 22. listopada 2019.) detaljno obrađivati:

Ključni govornici

NULTI DAN Nedjelja, 20. listopada 2019.

14:00 - 19:00  Radionice - UKLJUČENO U REGISTRACIJU
(broj sudionika ograničen)
14:00 - 15:30 
 • USPOSTAVLJANJE "DESKA" ZA INTERNACIONALNE PACIJENTE TE POTREBNIH SLUŽBI ZA NJIHOVU PODRŠKU
  Emin Cakmak, Global Healthcare Travel Council - osnivač i počasni predsjednik, Turska
  Dr Prem Jagyasi, Dr Prem and Associates - osnivač, Dr Prem Web Magazine Network - osnivač, India/UAE
  Dr Magdalena Rutkowska, direktorica, Medical Travel Partner, Poljska
 15:45 - 17:15
 • DIGITALNI MARKETING U MEDICINSKOM TURIZMU
  Dr Prem Jagyasi, Dr Prem and Associates - osnivač, Dr Prem Web Magazine Network - osnivač, India/UAE
 17:30 - 90
 • MEDICINSKI WELLNESS I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PROGRAMI KAO INOVACIJA U HOTELSKOJ PONUDI "LIFESTYLE MEDICINE"
  Dr Lutz Lungwitz, German Association of Medical Wellness - predsjednik, Njemačka
  Dr Tomislav Majić, The Cardiac Rehabilitation Center at Smarjeske Spa - osnivač, Slovenija
  Dr Mladen Golubić, Center for lifestyle medicine - medicinski direktor, Cleveland Clinic, SAD
19:00 - 21:00
 • Prijem dobrodošlice - HOTEL WESTIN

PRVI DAN Ponedjeljak, 21. listopada 2019.

08:00-9:00
 • Registracija
09:00-09:30
 • Službeno otvaranje
  Dr Miljenko Bura, Inicijator AHT foruma, osnivač Medicinske Grupe i konzultant za zdravstveni turizam, Hrvatska
  Emin Cakmak, Osnivač i predsjednik Turkish Healthcare Travel Council, Turska
  Zdenko Lucić - državni tajnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Hrvatska
  Tomislav Boban, državni tajnik, Ministarstvo državne imovine, Hrvatska
  Milovan Vujović, državni tajnik, Ministarstvo zdravlja, Crna Gora
  Dr Vjekoslav Mandić, ministar zdravlja, Federacija Bosna i Hercegovina

  Dr Milan Kujundžić, ministar zdravlja, Hrvatska
  Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba, Hrvatska
  Investicijski forum službeno će otvoriti izaslanik premijera Andreja Plenković, g. Gari Cappelli, ministar turizma, Hrvatska
09:30-09:50
 • Prezentacija sponzora: Dr Željko Burić, gradonačelnik: INVESTICIJSKE MOGUĆNOSTI U GRADU ŠIBENIKU
10:00-11:40
 • Panel: RAZVOJ CJELOGODIŠNJE DESTINACIJE ZDRAVLJA, SPORTA I TURIZMA - IZAZOVI!!!
  ► Jadranska regija kao cjelogodišnja rivijera - zajednički projekt Europske Unije?!
  ► Zdravstvena, sportska i turistička infrastruktura - preduvjet za lokalno stanovništvo i turiste

 • Uvodna predavanja: 

  Iskustvo Turske u uspješnom razvoju globalne destinacije zdravstvenog turizma:
  Emin Cakmak, Osnivač i predsjednik Turkish Healthcare Travel Council, Turska

  Promocija medicinskog turizma u Poljskoj - iskustva i izazovi
  Dr Magdalena Rutkowska, direktorica, Medical Travel Partner, Poljska

 • Panelisti:
  Robert Pende, pomoćnik ministra turizma, Hrvatska
  Dr Vlasta Brozičević, Terme Selce, Hrvatska
  Dr Jasmina Knežević, Bolnica Bel medic, Srbija
  Dr Miljenko Bura, Inicijator AHT foruma, osnivač Medicinske Grupe i konzultant za zdravstveni turizam, Hrvatska

  Moderator:
  Dr Prem Jagyasi, Dr Prem and Associates - osnivač, Dr Prem Web Magazine Network - osnivač, India/UAE

11:40-12:00
 • Predstavljanje projekata
12:00-13:30
 • Panel: INVESTICIJSKI POTENCIJAL U ZDRAVSTVU, SPORTU I TURIZMU ADRIATIK REGIJE

 • Panelisti:

  ◦ Jurica Mateša, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Hrvatska
  - Predstavnici zemalja Adriatic regije
  ◦ Jeff Blackard, CEO, Blackard Global, SAD
  ◦ Hrvoje Stojić, Direktor za ekonomska istraživanja, Hrvatska
  ◦ Marko Pažanin, Croatia Sotheby's International Realty - direktor/partner

  Moderator
  John Gašparac, predsjednik uprave PwC Hrvatska

13:30-14:30
 • Ručak
14:30-16:00
 • Panel: ZDRAVSTVENI TURIZAM EUROPE: SADAŠNJOST I BUDUĆNOST

 • Panelisti:
  ◦ Robert Pende, pomoćnik ministra turizma, Hrvatska
  ◦ Luke Savage, Izvršni direktor za međunarodne akvizicije i upravljanje - Medical Properties Trust, SAD
  ◦ Emin Cakmak, Global Healthcare Travel Council - osnivač i počasni predsjednik, Turska
  ◦ Dr Magdalena Rutkowska, direktorica, Medical Travel Partner, Poljska
  ◦ Ivana Kolar, Direktorica, Julius Rose d.o.o., Hrvatska
  ◦ Dr Vladimir Mozetič, predsjednik Kvarner Health Klaster, Hrvatska

  Moderator:
  ◦ Lutz Lungwitz, predsjednik, German Association of Medical Wellness, Njemačka

16:00-16:45
 • Prezentacija projekata:
16:45-18:15
 • Panel: SENIOR EKONOMIJA: NOVE TEHNOLOGIJE U SLUŽBI HOSPITALITIJA - UMJETNA INTELIGENCIJA

  Uvodno predavanje: Smart Medical City
  Marko Vukobratović,
  Dr. sc., Barrage, Osijek, Hrvatska

  Panelisti:                    
  Dr John Raffetto, izvršni direktor, Ambassador Care i American Adriatic Health LTC, Washington, SAD
  Ivan Slade Šilović, Voditelj projekata informatizacije, Shimatzu Europe, Hrvatska
  Marino Šabijan, Direktor, LUXHEAL, Zagreb, Hrvatska
  MedicalChain, London TBA
  Ericsson, Zagreb TBA

18:15-19:15
 • B2B umrežavanje

DRUGI DAN Utorak, 22. listopada 2019.

08:30-10:00
 •  Panel: ULAGANJA U BUDUĆNOST MEDICINE I ZDRAVSTVENOG TURIZMA

  Uvodno predavanje:
  Dr Prem Jagyasi, Dr Prem and Associates - osnivač, Dr Prem Web Magazine Network - osnivač, India/UAE
  Ante Simonić, Prof. Emeritus, Integrativna medicina, Hrvatska

  Panelisti:
  Dr Lutz Lungwitz, predsjednik, German Association of Medical Wellness, Njemačka
  Rick Shands, THAPI, London - Dubai - Sydney
  Dr Steven Pavletić, ACAP Potpredsjednik, President, Medicine & Health Sciences Section, SAD
  Dr Dražen Jurković, direktor, UPUZ, Hrvatska


  Moderator:
  Luke SavageIzvršni direktor za međunarodne akvizicije i upravljanje - Medical Properties Trust, SAD
10:00-10:45
 • Prezentacija projekata
 • 10:00-10:20 - Tomislav Novačić, predsjednik uprave AGRAM LIFE, Hrvatska - "AGRAM ZDRAVSTVENI SUSTAV"

10:45-11:00     

 • Pauza
11:00-12:30
 • Panel: EU FONDOVI U NOVOJ FINANCIJSKOJ PERSPEKTIVI 2021.-2027.

  ◊ Uvodno predavanje:
  Platforma za razvoj zdravstvenog turizma u Jadranskoj regiji
  Dr Miljenko Bura, Inicijator AHT foruma, osnivač Medicinske Grupe i konzultant za zdravstveni turizam, Hrvatska

  Panelisti:
  ▫ Predstavnik MRRFEU
  Hrvoje Galičić, HBOR, Hrvatska
  Branko Matošević, viši savjetnik, Ministarstvo zdravstva, Hrvatska
  Nikola Antović, sekretar ministarstva, Ministarstvo zdravstva, Crna Gora
  ▫ Vedran Marčinko, savjetnik ministra zdravstva Federacije BiH

 • Moderator:
  Damir Novotny, Direktor, T&MC Group, Hrvatska
12:30-12:45
 • Prezentacija projekata
12:45-13:45
 • Panel: HRANA KAO RESURS U (ZDRAVSTVENOM) TURIZMU

  Panelisti:
  ▫ Tugomir Majdak, državni tajnik, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska
  ▫ Dr Mladen Golubić, medicinski direktor, Center for lifestyle medicine, Cleveland Clinic, SAD
  ▫ Dr Zvonimir Šostar, ravnatelj, Nastavni zavod "Andrija Štampar", Hrvatska
  ▫ Diana Gluhak-Spajić, HEALTHY MEAL
  Zvonimir Novak, Hrvatski klaster konkurentnosti PPS i EUVITA Cluster, Hrvatska
13:45-14:45
 • Ručak
14:45-15:30
 • Prezentacija projekata
15:30-17:00
 • Panel: SPORTSKA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA U BRENDIRANJU TURIZMA

  Panelisti:
  Marin Čilić, profesionalni tenisač, Hrvatska
  Davor Šuker, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Hrvatska
  Sanda Čorak, Dr.sc., potpredsjednica, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatska
  Ivan Herak, Dr.sc., posebni savjetnik ministra turizma, Hrvatska
  Connie Li, CSEBA, predsjednik Azijske i Pacifičke regije, Kina
  Marijan Kustić, izvršni direktor, Hrvatski nogometni savez, Hrvatska, TBA
  Damir Knjaz, Dr. sc., Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, Hrvatska
  Igor Jukić, Dr. sc., Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet, Hrvatska

 • Moderator:
  Ranko Ćetković, pomoćnik glavnog tajnika, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatska
17:00-18:30
 • B2B umrežavanje

 

Zatvaranje investicijskog foruma


Ispis   E-mail