Ranko Ćetković

Ranko Ćetković

mr.sc.RANKO ĆETKOVIĆ CURRICULUM VITAE 1.DATUM ROĐENJA: 27.08.1958.godine Podgorica - Crna Gora 2.OBRAZOVANJE: a)završen Fakultet polit. znanosti Zagreb - Diplomirani politolog b)završen Fakultet za novinarstvo Zagreb - Diplomirani novinar c)završen poslijediplomski studij iz područja međunarodnih političkih i ekonomskih odnosa FPZ Zagreb – Magistar znanosti 3.RADNO ISKUSTVO: a)Tajnik Komisije za međunarodne odnose Savez za fizičku kulturu Hrvatske - Hrva- tski šport.savez-Hrvatski olimpiski odbor b)Voditelj projekta EPASIT za Republiku Hrvatsku - OWEX Zagreb c)Direktor “LM” Zagreb d)Direktor RO-GRAD Oberhausen i Zagreb e) Direktor Sportske televizije 4.STRUČNO USAVRŠAVANJE: a)Corso di General Management per imreda- tori croati - VICENZA ITALIA 1996.god. b)Program usavršavanja managera:Mode- rni management - HUP Brijuni 1996.god. c)Management u Europi - međunarodni se minar - trendovi problemi i izazovi HUP – HENLLY Univ. - Brijuni 1998.god. d)Course on Marketing -Centro Universita rio di organizzazione Aziendale - Business School - VICENZA ITALIA 1998.god. e)Corso di Marketing-Centro Universitario di organizzazione Aziendale - Business School - VICENZA ITALIA 1999.god. f)Trainee-Programms Kroatien u okviru Stability pakta-Carl Duisberg Ges. 2000.god. g)Stipendija za usavršavanje u Njemačkoj u organiz.Carl Duisberg Gesell. 2001.god 5.OBJAVLJENI STRUČNI RADOVI: a)Manipulating World Public Opinion Review of international Affairs Volume XXXV/831. b)Les Phenomens et les Proces Manipulati- on de lopinion publique internaional Revue Politique internationale Annee de parution XXXV/832. c)Aspekti manipuliranja međunarodnim mnijenjem - Praksa br:2/1985. d)Stvaranje branda kroz marketing u sportu – Zbornik Visoke poslovne škole Libertas No 2/ 15.12.2009. Zagreb 6.MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI: - Vanjski suradnik - predavač specijalizirane Organizacije UN-a za znanost i kulturu - UNESCO za područje Djelatnosti multina- cionalnih korporacija koje se bave proda- jom informacija. -Predavač na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Crne Gore. - Član Scientific Committee-a i predavač na 2. svjetskom kongresu "Management, Marketing i nove Tehnologije u sportu" Atena Grčka. - Član Uprave “Zaklade za promicanje hrvatskih gospodarskih interesa u Bruxelles-u” - posebni savjetnik predsjednik Svjetske samostrel unije. 7.VOLONTERSKE FUNKCIJE: Tajnik Hrvatsko – Crnogorskog međudržavnog Savjeta 8. SADAŠNJA POZICIJA:: Pomoćnik glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. 9. NAGRADE I PRIZNANJA: Odlikovanje predsjednika Republike Hrvatske “REDOM HRVATSKOG PLETERA” 2009. godine 10. ZNANJE JEZIKA: Engleski i Njemački oba aktivno

Država

Hrvatska

Uloga

Govornik