DR. JOHN RAFFETTO

DR. JOHN RAFFETTO

Dr. John Raffetto, predsjednik uprave tvrtke Ambassador Care i emeritus u američkom HMO pokretu i medicinskom menadžemntu.
Skupa sa dr. Miljenkom Burom je osnovao American Adriatic Health tvrtku sa sjedištem u Washintonu D.C. Tvrtka ima za cilj razviti kapacitete i stvoriti mrežu visoko kavlitetnih i kvalificiranih zdravstveno-turističkih kapaciteta i resorta za boravak američkih i europskih umirovljenika koji u Jadranskoj regiji žele provesti dio ili cijelu godinu.
Dr. Raffeto će nam na osnovnu bogatog iskustva govoriti o tome što bi Hrvatska i ostatak regije trebali unaprijediti da bi postali poželjna destinacija zdravstvenog i senior turizma.

Informacije o govorniku

Dr. John Raffetto, predsjednik uprave tvrtke Ambassador Care i emeritus u američkom HMO pokretu

Država

SAD

Uloga

Govornik